کاهش چشمگیر مرجان‌های جوان در "دیواره بزرگ مرجانی"

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که به دنبال گسترش پدیده سفیدشدگی در دیواره بزرگ مرجانی استرالیا، ۸۹ درصد از مرجان‌های جوان این اکوسیستم از بین رفته‌اند.

1178338
کاهش چشمگیر مرجان‌های جوان در "دیواره بزرگ مرجانی"

 

به گزارش ایسنا، کارشناسان عامل این گستردگی در پدیده سفیدشدگی دیواره مرجانی بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی را تغییرات اقلیمی می‌دانند.

این متخصصان بررسی کردند که چه تعداد مرجان بالغ در طول بزرگترین سیستم صخره‌های مرجانیِ جهان زنده مانده و چه تعداد مرجان جوان و تازه در سال ۲۰۱۸ پس از استرس شدید گرما و مرگ و میر مرجان‌ها تکثیر شده‌اند.

به نوشته روزنامه گاردین، نتایج منتشر شده در مجله تخصصی "نیچر" نشان می‌دهد که نه تنها کاهش قابل توجهی در تعداد مرجان‌های جوان در مقایسه با سطوح تاریخی مشاهده می‌شود بلکه همچنین تغییراتی در انواع گونه‌های مرجانی تولید شده رخ داده است.

به گفته نویسندگان این مقاله، یافته‌های فوق تصویری مبهم از آینده این اکوسیستم حیاتی در مواجهه با پدیده سفیدشدگی پیش از اینکه مرجان‌ها فرصت کافی برای احیا شدن را داشته باشند ترسیم می‌کند.

دیواره بزرگ مرجانی (Great Barrier Reef) به مجموعه‌ی بسیار بزرگی از آبسنگ‌های مرجانی گفته می‌شود که در شرق کشور استرالیا و در اقیانوس آرام قرار گرفته‌اند و این دیواره بزرگ‌ترین مجموعه‌ صخره‌های مرجانی در دنیا به شمار می‌آید.خبرهای مرتبط