فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا مجددا فعال شد

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا مجددا فعال شد.

انستیتوی ملی ژئوفیزیک و ولکانولوژی ایتالیا اعلام داشت، آتشفشان اتنا در جنوب کشور مجددا فوران کرده است.

فوران گدازه و توده خاکستر تا ارتفاع 150 متری رسیده است.

مقامات ذیعلاقه اعلام داشتند، مراکز مسکونی واقع در نزدیکی آتشفشان در معرض ریسک قرار نداشته و نیازی برای تخلیه وجود ندارد.خبرهای مرتبط