سیل در چین جان 12 نفر را گرفت

سیل ناشی از بارندگیهای شدید در منطقه گانسو در چین موجب مرگ 12 نفر گردید

1015746
سیل در چین جان 12 نفر را گرفت

سیل ناشی از بارندگیهای شدید در منطقه گانسو در چین موجب مرگ 12 نفر گردید.

براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، بارش باران شدید که از ساعات صبح دیروز آغاز شده، تلفات جانی ببار آورده است.

مقامات اظهار داشتند، در این فلاکت طبیعی 39 نفر مجروح شده و 4 نفر نیز مفقود شده اند.

فعالیتهای تجسس و نجات برای یافتن مفقودین ادامه دارد.خبرهای مرتبط