برگزاری نشست اطلاع رسانی و آموزشی هیات بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در سازمان هواشناسی ایران

نشست هیات بین الدولی تغییر اقلیم در سازمان هواشناسی ایران با هدف بررسی چالش های پیش روی این کشور در تغییر اقلیم و گرمایش زمین در تهران برگزار شد.

برگزاری نشست اطلاع رسانی و آموزشی هیات بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در سازمان هواشناسی ایران

نشست اطلاع رسانی و آموزشی هیات بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در سازمان هواشناسی ایران با حضور رئیس این سازمان و چند تن از اعضای هیات IPCC در تهران برگزار شد.

ایران با چندین چالش مرتبط با تغییر اقلیم مانند خشکسالی، موج های گرما، کمبود آب و آثار آن بر تولید غذا دست به گریبان است.

قاسم بی نیاز، مدیر مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی دولت ایران نیز طی سخنرانی در این همایش استفاده از انرژی های پاک را یکی از راه های جلوگیری از تغییر اقلیم در ایران خوانده و گفت: بارش های سنگین و غیر مترقبه، حذف یا جابه جایی برخی گونه های گیاهی، کاهش امنیت غذایی، کاهش عملکرد محصولات زراعی و باغی، افزایش بیماری های انسان، دام و گیاه از اثرات تغییر اقلیم است که اگر در ایران با آن مقابله نشود، کشور با بحران روبرو خواهد شد.

جاناتان لین، رئیس ارتباطات (IPCC) درباره فعالیت های این هیئت گفت: دانشمندان این هیئت با پژوهش هایی که دارند منابعی در اختیار دولت ها در سراسر دنیا قرار می دهد تا درباره اقلیم کشور خود سیاست گذاری مناسب کنند.

ادوین آلدریان، معاون رئیس گروه کار اول نیز در این همایش با بیان اینکه تغییر اقلیم بیشتر متاثر از فعالیت کشورهای صنعتی است، اظهار داشت: تغییر اقلیم روی همه کشورها تاثیر می گذارد اما کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته بیشتر آسیب می بینند.

وی تاثیر انسان را در تغییر اقلیم مهم دانست و تصریح کرد: هر چقدر ما بیشتر در طبیعت مداخله کنیم، ریسک بیشتر شده و تغییرات غیر قابل بازگشت می شود. ما باید گام هایی برداریم که میزان تغییرات را کم کنیم.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط