هشدار مدیر بانک جهانی در ترکیه در زمینه افزایش فقر جهانی

" Johannes Zutt " مدیر بانک جهانی در ترکیه : تغییرات اقلیمی تا سال 2030 موجب زندگی بیش از 100 میلیون انسان در فقر و تهیدستی خواهد شد

هشدار مدیر بانک جهانی در ترکیه در زمینه افزایش فقر جهانی

" Johannes Zutt " مدیر بانک جهانی در ترکیه طی سخنانی در نشست اختتامی پروژه توسعه فضای سبز شرکتهای صنعتی اعلام کرد : تغییرات اقلیمی تا سال 2030 موجب زندگی بیش از 100 میلیون انسان در فقر و تهیدستی خواهد شد.

مدیر بانک جهانی در ترکیه با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین اولویت های شان می باشد تاکید کرد : هدفمان افزایش سطح در آمد و رفاه در 40 درصد کشورهایی که در پایین ترین گروه این نهاد قرار دارند، می باشد.

" Johannes Zutt " مدیر بانک جهانی در ترکیه ضمن اشاره به اینکه صنایع و زنجیره های تدارکاتی عناصر کلید رشد و توسعه را تشکیل می دهند اعلام داشت : این عناصر که موجب کاهش فقر و افزایش سطح رفاه انسانها می گردند، در عین حال موجب تغییرات اقلیمی می شوند.

وی ضمن تاکید بر اینکه 5 درصد گازهای گلخانه ایی مستقیم و ده درصد گاز گلخانه ایی غیر مستقیم از سوی بخش صنعتی تولید می شود اعلام کرد : برخی تخمین ها حاکی از آن است که 25 درصد گازهای گلخانه ایی مستقیم از فعالیت بخش صنعتی منشا می گیرد. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی برخی فرصت ها نیز فراهم می کند. بعنوان مثال چنین تخمین زده می شود که میزان سرمایه گذاری هایی که در سالهای آینده برای هماهنگی با تغییرات اقلیمی و کاهش تاثیرات منفی آن انجام خواهد گرفت، به 170 میلیارد دلار خواهد رسید.

" Johannes Zutt " مدیر بانک جهانی در ترکیه تاکید کرد : در ترکیه برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی در بخش صنعتی و هماهنگی با آنها ، فعالیت هایی در عرصه های انرژی تجدید پذیر، ذخیره انرژی، کشاورزی، ترابری شهری ، ساختمانهای سبز و محوطه های مدیریت تفاله های شهری به پیش برده می شود.خبرهای مرتبط