سازمان ملل خواهان مقابله با انتشار گاز کربن در جهان شد

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در راستای توافق‌نامه اقلیمی پاریس از کشورهای جهان خواست برای کاهش انتشار گاز کربن اقدامات فوری انجام دهند

838668
سازمان ملل خواهان مقابله با انتشار گاز کربن در جهان شد

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برای تحقق «توافق‌نامه تغییرات آب و هوایی پاریس» طی بیانیه ای از کشورهای جهان خواست برای کاستن از میزان انتشار گاز کربن اقدامات فوری انجام دهند.

در این بیانیه همچنین آمده است:

«اهداف ملی در کاهش انتشار تا سال 2030 فقط می تواند یک سوم مقدار انتشار کاهش یابد. تلاش برای این کاهش در بخش خصوصی و سطح کار ملی نیز کند بوده است».خبرهای مرتبط