خشک شدن 90 درصدی تالاب گری‌بلمک لرستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از خشک شدن 90 درصدی تالاب گری‌بلمک خبر داد

828339
خشک شدن 90 درصدی تالاب گری‌بلمک لرستان

خبرگزاری ایسنا گزارش داد : مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان اظهار کرده است تالاب گری‌بلمک به خاطر زهکش‌هایی که در آن زده شده در معرض تهدید قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این زهکش‌ها باعث شده شریان‌هایی که به صورت طبیعی تأمین آب می‌کردند دچار مشکل شده و تالاب را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین تبخیر و تعرق بالای منطقه مزید بر علت بوده و باعث کاهش سطح آب آن شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: بر اثر تخلیه آب تالاب، ماهی‌هایی که در آبگیرها وجود دارند در معرض خطر قرار گرفته و قسمتی از آنها نیز از بین رفتند. بخشی که در محاصره بودند با همکاری تشکل‌های زیست محیطی به آبگیرهای با حجم و وسعت بیشتری انتقال داده شدند.
فتحی بیرانوند خاطرنشان کرد: این تالاب زمانی وسعت زیادی داشت و حدود 600 هکتار بوده است اما برای تأمین منافع مردم در آن، زهکش ایجاد و حدود 90 درصد آن خشک شد.خبرهای مرتبط