افزایش دمای هوا تا 40 درجه در منطقه آناتولی جنوب شرق ترکیه

دمای هوا در ترکیه رو به افزایش است

افزایش دمای هوا تا 40 درجه در منطقه آناتولی جنوب شرق ترکیه

گرمای هوا در منطقه آناتولی جنوب شرقی ترکیه، طی هفته جاری، به 40 درجه خواهد رسید.

بر أساس اطلاعات دریافتی از مسئولان هواشناسی، دمای هوای شهر غازی آنتپ در مقایسه با هفته گذشته، 3-4 درجه افزایش یافته و به 34 درجه رسیده است. دمای هوا در این شهر، طی روزهای آخر هفته نیز به 36 درجه خواهد رسید.

در شانلی اورفا نیز که یکی از گرمترین شهرهای منطقه محسوب میگردد، هوای گرم حاکم است. دمای هوای این شهر که امروز 37 درجه میباشد، فردا 38 درجه و روز جمعه نیز به 40 درجه خواهد رسید.

در شهرهای آدیامان و کیلیس که دمای هوا رو به افزایش میباشد نیز درجه ها 38 را نشان میدهد.خبرهای مرتبط