روز جهانی محیط زیست بر شما گرامی باد

برای اینکه بتوانیم جهانی تمیز و پاک را به آیندگان به میراث بگذاریم باید هر آنچه در توان داریم، انجام دهیم

745966
روز جهانی محیط زیست بر شما گرامی باد

تحولات رخ داده در حیطه صنعت و تکنولوژی باعث شده است تا طبیعت و محیط زیست به شکلی بسیار سریعتر از گذشته آلوده شود.

با گذشت زمان انسان متوجه شد، در حال بریدن شاخه ای می باشد که بر روی آن سوار شده و در حال بر هم زدن تعادل طبیعتی است که از توانایی تجدید خود برخوردار می باشد.

با رشد این آگاهی، تلاشها در جهت حفاطت از محیط زیست و حفظ تعادل آن آغاز شد. در جهت بازیافت دوباره زباله های صنعتی و غیر صنعتی که توسط نوع انسان تولید شده و به تعادل طبیعت آسیب می زند، راه حلهای عقلانی ارایه شد.

دولت ها از طریق سازمانهای بین المللی سعی در حمایت و حفاظت از طبیعت و محیط زیست کردند. ما نیز برای اینکه بتوانیم جهانی تمیز و پاک را به آیندگان به میراث بگذاریم باید هر آنچه در توان داریم، انجام دهیم.

 با امید به دنیایی بهتر و محیطی تمیزتر و سالمتر روز جهانی محیط زیست گرامی باد  خبرهای مرتبط