ترکیه یک میلیون اصله نهال گردو به 10 کشور صادر کرد

یک میلیون اصله نهال گردو از شهر باندرمای بالیکسیر ترکیه به 10 کشور جهان از جمله ایتالیا، یونان، فرانسه، بلغارستان و آذربایجان صادر شد.

738671
ترکیه یک میلیون اصله نهال گردو به 10 کشور صادر کرد

یک میلیون از مجموع 5 میلیون اصله نهال گردو که در مناطق ساحل ینیجه، عمر کوی، اریکلی و دوتلیمانی شهر باندرمای بالیکسیر در خلال نوامبر 2016 و مارس 2017 تولید شده بودند، به 10 کشور جهان از جمله ایتالیا، یونان، فرانسه، بلغارستان، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه صادر شد.

سلیمان دونمز، رئیس اتاق کشاورزی باندرما در این رابطه به خبرنگار آناتولی گفت:

-پرورش و پیوند درخت گردو در 2 سال گذشته، رشد چشم گیری داشته است. این میزان که از صدها هزار اصله آغاز شده بود اکنون از میلیون ها اصله گذشته و سال گذشته به مرز 12 میلیون اصله رسید.

-امسال 1 میلیون اصله صادر کردیم، 3.5- 4 میلیون اصله نیز وارد بازار داخلی شد. منطقه ما در بخش کاشت نهال گردو در جایگاه نخست قرار گرفت.

-در تولید و صادرات در سطح ترکیه در رتبه نخست قرار داریم. برای تداوم این حجم صادرات باید میزان آن را سال بعدی، دو برابر و در آینده نیز به 5 برابر برسانیم.خبرهای مرتبط