استفاده از کیسه های پلاستیکی در ترکیه ممنوع می شود

از سال آینده استفاده از کیسه های پلاستیکی در سوپرمارکتها و مغازهها قدغن خواهد شد

استفاده از کیسه های پلاستیکی در ترکیه ممنوع می شود

از سال آینده استفاده از کیسه های پلاستیکی در سوپرمارکتها و مغازهها قدغن خواهد شد.

با اجرای این روش جدید که با اقدامات وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه از اول ماه ژانویه سال 2018 آغاز خواهد شد، دیگر مغازه ها و مارکت ها به گزینه های دیگری مانند کیسه های پارچه ای کاغذ و کیسه های توری متمایل خواهند شد.

وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه که برای آگاه سازی شهروندان و موسسات تجاری محلی آماده می شود، با ترتیب برخی برنامه های آموزشی در این زمینه مصرف کنندگان را به رفتاری مناسب در این زمینه دعوت خواهد کرد.

این وزارتخانه که در نظر دارد تا مصرف کنندگان را از ضرر و زیانهای کیسه های پلاستیکی که در طبیعت به راحتی از بین نمی روند، آگاه سازد به برنامه های اطلاع رسانی خود از شهرهای بزرگ آغاز خواهد کرد.  خبرهای مرتبط