کوه آتش فشانی اتنا مجددا فعال شد

به دنبال فعال شدن این کوه آتش فشانی، انیستیتوی ملی ژئوفیزیک و مطالعات آتش نشانی در اطراف کوه اتنا وضعیت نارنجی اعلام کرد

681936
کوه آتش فشانی اتنا مجددا فعال شد

کوه آتش فشانی اتنا در جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا فعال شد. 

به دنبال فعال شدن این کوه آتش فشانی، انیستیتوی ملی ژئوفیزیک و مطالعات آتش نشانی در اطراف کوه اتنا وضعیت نارنجی اعلام کرد. 

مقامات اعلام کردند، برای مراکز مسکونی در اطراف این کوه خطری وجود ندارد. 

گدازه های فوران شده از کوه آتش فشانی اتنا، که مرتفع ترین کوه آتش فشانی فعال در اروپا می باشد، از استان های اطراف و شهر Taormina که میزبان اجلاس G7 می باشد نیز قابل رویت است. 

 خبرهای مرتبط