پارک ملی یئدی گوللر ترکیه مروارید گردشگری در زمستان

پارک ملی یئدی گوللر در استان بولوی ترکیه با زیبایی بی نظیر خود حتی در فصل سرما، همچنان توجه بازدیدکنندگان بسیاری را به خود جلب کرده و به مروارید گردشگری تبدیل شده است.

پارک ملی یئدی گوللر ترکیه مروارید گردشگری در زمستان

پارک ملی «یئدی گوللر» در استان بولوی ترکیه واقع در منطقه دریای سیاه غربی همانطور که از نام آن برمی آید با برخورداری از هفت چشمه به نام های سازلی گول، اینجه گول، نازلی گول، کوچوک گول، بویوک گول، درین گول و سرین گول با زیبایی منحصر به فرد خود توجه گردشگران داخلی و خارجی و طبیعت دوستان را به خود جلب کرده است.

این پارک یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری ترکیه برای طبیعت دوستان و طرفداران محیط زیست های دست نخورده جانوری و گیاهی است.

این پارک ملی که ضمن برخورداری از گونه های مختلف جانوری و غنای پوشش گیاهی خود یادآور دریای سبز و مواجی از درختان نیز است که با نام «بهشت پنهان» نیز شناخته می شود.

ساکنان شهرهای بزرگ برای گریز از دغدغه های شهری به این منطقه آمده و از زیبایی های بی نظیر آن لذت برده و هرچند برای مدتی کوتاه نفسی تازه می کنند.

هرچند شمار بازدیدکنندگان پارک ملی یئدی گوللر در پاییز افزایش می یابد اما سرمای هوا و سختی مسیر نیز مانعی برای طبیعت گردان و لذت بردن از مناظر بکر این دریاچه در فصل زمستان نیست. خبرهای مرتبط