برف، اولوداغ بورسا و غاز داغلار بالیکسیر ترکیه را سفیدپوش کرد

بارش برف زمستانی در مناطق کوهستانی غازداغلار بالیکسیر و اولوداغ بورسای ترکیه مناظر زیبایی را آفرید

برف، اولوداغ بورسا و غاز داغلار بالیکسیر ترکیه را سفیدپوش کرد

بارش نخستین برف زمستانی منطقه کوهستانی و گردشگری غازداغلار بالیکسیر ترکیه را سفید پوش کرد و مناظر زیبایی را پدید آورد و بارش برف در منطقه توریستی اولوداغ استان بورسا که از روز گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

ارتفاع برف در این دو منطقه به 10 سانتی متر رسیده و بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ترکیه، بارش برف فردا هم در این مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.

با سفیدپوش شدن این مناطق از برف مردم به برف بازی، ساخت آدم برفی و عکسبرداری می پردازند. گردشگران خارجی نیز برای گذراندن تعطیلات زمستانی خود به این مناطق رو آورده اند.خبرهای مرتبط