رونمایی از فسیلهای 7 میلیون ساله لرستان

طی مراسمی فسیل های ۷ میلیون ساله لرستان که سال ۹۲ در جریان احداث جاده کشف شده بود، رونمایی شد.

567236
رونمایی از فسیلهای 7 میلیون ساله لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آنا اسماعیلی کارشناس بخش دیرینه شناسی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مراسم رونمایی فسیل های ۷ میلیون ساله لرستان اعلام کرد: سایت نورآباد در ۷۰ کیلومتری مرکز استان لرستان است که سایتی که غنی از فسیل های مهره دار است که طی سالهای اخیر آن را کشف و گزارش کردیم.

اسماعیلی افزود: سال ۱۳۹۲ هنگام احداث جاده، تعدادی نمونه های فسیلی کشف کردند و به ما اطلاع دادند. تیم فسیل شناسی از مرکز اعزام شد و با پیمایش صحرایی و بررسی های زمین شناسی مشخص شد در ۳۰ مترمربع تعداد زیادی از فسیل های مهره داران از خانواده اسب ها، گاوسانان، گوشتخواران، زرافه ها و به طور کلی پستانداران خشکی زیست که اولین بار در ارتفاعات زاگرس مشاهده می شد، در سایت وجود دارد.

وی با اعلام اینکه تراکم و تنوع گونه ها خیلی زیاد بود، ادامه داد: تنوع نمونه ها تشابهات زیادی با فسیل های کشف شده از سایت مراغه داشت که سال گذشته از آمریکا مسترد شد. این نکته برای ما خیلی حائز اهمیت است که مشابه نمونه های یافت شده در البرز را چگونه در زاگرس یافته ایم.

وی در پایان گفت: این اولین بار در لرستان بود که چنین کشفیاتی داشتیم. قدمتی که به دلیل تشابه با نمونه های مراغه تخمین می زنیم مربوط به اواخر دوره میوسن تا همیوسن یعنی حدود ۷ میلیون سال است.

وی افزود: تلاش می کنیم طی ماه های آینده با رسوب زدایی و جداسازی نمونه ها، جزئیات بیشتری را مشخص و اطلاع رسانی کنیم.خبرهای مرتبط