تغییرات اب و هوایی سبب تولد نوع جدیدی از خرسها شده است

این موجود شبیه خرس گریزلی است اما رنگی سفید دارد؛ حال آنکه گریزلی ها هیچوقت سفید نبوده اند.

495100
تغییرات اب و هوایی سبب تولد نوع جدیدی از خرسها شده است

به گزارش نشریه گاردین، تبعات  گرم شدن کره زمین تمامی ندارد.

یکی از جدیدترین نتایج حاصل از گرمایش جهانی مهاجرت خرس های گریزلی از آمریکا و کانادا به نقاط شمالی تر است. آنها برای فرار از گرم شدن محل زندگی خود به سوی شمال حرکت می کنند.  

این حرکت خرس های گریزلی به سوی شمال، باعث آمیزش آنها با خرس های قطبی شده و موجودی جدید بوجود آورده است.

این موجود شبیه گریزلی است اما رنگی سفید دارد؛ حال آنکه گریزلی ها هیچوقت سفید نبوده اند.  

محققان کانادایی با آزمایش جسد یکی از این خرس ها حدس می زنند به دلیل نزدیکی ژنتیکی این دو گونه متفاوت، نرهای دوگونه ماده ها را جذب می کنند و حاصل این آمیزش، این موجود جدید است. خبرهای مرتبط