سوئد بر ای تولید انرژی زباله وارد می کند

بیوگاز که با اجرای روش های مدرن بر روی زباله های خانگی در سوئد تولید می شود، هم برای گرمایش و هم برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد

309090
سوئد بر ای تولید انرژی زباله وارد می کند

با افزایش استفاده از منابع انرژی قابل تجدید در جهان سوئد یکی از کشورهای اسکاندیناوی در راس کشورهایی قرار دارد که در این زمینه گام های سریع و موثری بر می دارد. 

تمامی زباله های خانگی در این کشور که در تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، در تولید برق مصرف می شود. 

سوئد که به همین منظور از دیگر کشورهای جهان به همین منظور زباله وارد می کند، در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ مصرف سوخت های فسیلی را کاملا به پایان ببرد. 

بیوگاز که با اجرای روش های مدرن بر روی زباله های خانگی در سوئد تولید می شود، هم برای گرمایش و هم برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد. 

" Linköping " واقع در جنوب سوئد، یکی از شهرهایی است که این روش بشکلی موثر در آن اجرا می شود. 

محرم دمیراوک شهردار مسئول از انرژی و محیط زیست شهر " Linköping " که ترک تبار می باشد، اعلام داشت سوئد در چارچوب طرح " کشور فاقد منابع نفتی " که از سوی این کشور بعنوان یک سیاست دولتی اجرا می شود،؛ تا سال ۲۰۳۰ به استفاده از سخت های فسیل در سطح کشور پایان خواهد داد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط