"تولید نفت از ماسه های نفتی را متوقف کنید"

یک گروه ۱۰۰ نفره متشکل از محققین و اکادمیسین های آمریکایی و کانادایی در بیانیه ای به مضرات ناشی از تولید نفت از ماسه های نفتی اشاره کردند

302428
"تولید نفت از ماسه های نفتی را متوقف کنید"

دانشمندان آمریکایی و کانادایی از کانادا که دارای بزرگترین ذخایر ماسه های نفتی جهان می باشد خواستند تا مناطق موجود را توسعه نداده و تولید نفت از این راه را متوقف کنند. 

یک گروه ۱۰۰ نفره متشکل از محققین و اکادمیسین ها در بیانیه ای که منتشر کردند به مضرات ناشی از تولید نفت از ماسه های نفتی اشاره نمودند. 

این دانشمندان که در بین آنها پروفسور "فیکرت برکس" کارشناس محیط زیست از دانشگاه مانتیتوبای کانادا و پروفسور "کنت آرو" صاحب جایزه نوبل از دانشگاه استنفورد نیز وجود دارد، از "استفان ژوزف هراپر" نخست وزیر کانادا خواستند تا نمایندگان مجلس و مطبوعات کانادا در این زمینه وارد عمل شوند. 

پروفسور "مارک جکارد" اظهار داشت، کانادا که دارای بیشترین ذخایر ماسه  های نفتی جهان است باید به عنوان اولین کشور در این راستا گامهایی بردارد. 

"جکارد" تاکید کرد عدم گسترش منطقه ماسه  های نفتی هیچ تاثیر منفی بر روی اقتصاد نخواهد داشت. 

این دانشمندان بیانیه خود را در سایت اینترنتی http://www.oilsandsmoratorium.org نیز منتشر کردند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط