سیاست های تشویق ترکیه برای تولید انرژی خورشیدی

ترکیه به تولید انرژی خورشیدی اولویت می دهد

260975
سیاست های تشویق ترکیه برای تولید انرژی خورشیدی

ترکیه به تولید انرژی خورشیدی متمایل می شود. 

اهمیت و اولویتی که ترکیه به منابع انرژی خودی و  قابل تجدید می دهد ، در سیاست های تشویق نیز بوضوح نمایان است. 

در ماه فوریه ۳۵ مرکز تولید انرژی برق از فرصت استفاده از تشویق های سرمایه گذاری برخوردار شد. 

از ۳۵ پروژه ای که مورد حمایت قرار خواهند گرفت، ۲۸ پروژه به نیروگاههای انرژی خورشیدی تعلق دارند. 

در چارچوب برنامه های تشویق ۱۱ نیروگاه در نوشهر، ۸ نیروگاه در قونیه و۴ نیروگاه نیز در اسپارتا تاسیس خواهد شد. 

در ترکیه که از نظر پتانسیل انرژی خورشیدی در بین کشورهای مهم اروپا قرار دارد، سالانه ۳۸۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی خورشیدی قابل تولید است. 

پروژه های تشویق ترکیه برای تولید انرژی خورشیدی در دوره های آتی ادامه خواهد یافت. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط