جنگل های آمازون با گرد و خاک صحرای آفریقا تغذیه می شود

دانشمندان با کار بر روی عکس هایی که در طول ۷ سال تهیه شده است، تثبیت کردند که هر ساله ۱۸۵ میلیون تن گرد و خاک از صحرای آفریقا به هوا بر می خیزد

جنگل های آمازون با گرد و خاک صحرای آفریقا تغذیه می شود

جنگل های آمازون با گرد و خاک برخاسته از صحرای آفریقا تغذیه می شود. 

دانشمندان ناسا با استفاده از عکس های ماهواره ای میزان گرد و غباری که به جنگل های آمازون می رسد را تثبیت کردند. 

صحرای آفریقا بزرگترین صحرای جهان است. 

دانشمندان با کار بر روی عکس هایی که در طول ۷ سال تهیه شده است، تثبیت کردند که هر ساله ۱۸۵ میلیون تن گرد و خاک از صحرای آفریقا به هوا بر می خیزد. 

این توده گرد و خاک که مادل ۷۰۰ هزار کامیون است، حاوی فسفر و مواد ارگانیک مرده بوده و به منزله کود می باشد. 

ابرهای گرد و خاک به همراه باد اقیانوس ها را پشت سر گذاشته و مسافتی سه هزار کیلومتری را طی می کند. 

به زبانی دیگر هر ساله از صحرای آفریقا ۱۰۵ هزار کامیون گرد و خاک به آمازون منتقل می شود. 

این گرد و خاک به منزله کود برای جنگل های آمازون است. 

دانشمندان به اینکه در سایه عکس های ماهواره ای برای اولین بار مقدار قطعی گرد و خاک برخاسته از صحرای آفریقا تثبیت شده، جلب دقت می کنند. 

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط