تالاب انزلی در معرض خشک شدن قرار داد

تالاب انزلی در معرض الودگی شدید زیست محیطی قرار دارد

تالاب انزلی در معرض خشک شدن قرار داد

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی نجفی استاندار گیلان، اظهار داشته است: تا چند سال گذشته عمق تالاب انزلی بین ۸ تا ۱۱ متر بود اما اکنون آب در عمیق ترین نقطه این تالاب از دو متر تجاوز نمی کند که جای تاسف دارد.

وی تاکید کرده است: آلودگی و فاضلاب های اطراف تالاب انزلی این حوضه آبی را تهدید می کند، البته برنامه مدونی برای ساماندهی حاشیه نشینان تالاب انزلی تدوین شده و اقدامات خوبی صورت گرفته اما با توجه به شرایط زیست محیطی این تالاب، اقدامات تدوین شده باید با جدیت بیشتری اجرا شود.

به گفته نجفی، ورود فاضلاب به تالاب انزلی یکی از معضلات اصلی این حوضه آبی است که استانداری گیلان با جدیت پیگیر موضوع است و با اقدامات انجام شده تا حدودی ساماندهی شده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط