دهها میلیون کفشدوزک مورد حمایت دولت قرار گرفتند!

دهها میلیون کفشدوزک مورد حمایت دولت قرار گرفتند!

مهاجرت دسته جمعی میلیونها کفشدوزک در تپه اولوداز شهر قهرمان ماراش در ترکیه، نمایشی بی نظیر بوجود اورده است.
در همین راستا کارکنان پارک ملی این منطقه نیز اقدامات لازم را برای حفاظت امنیت این کفشدوزکها که در ترکیه از آنها با عنوان "نماد امید و خوشبختی" یاد می کنند به عمل اورده اند.
تجمع 50 میلیون کفشدوزک که بصورت اتفاقی بر فراز تپه اولوداز از سوی عکاسان اماتور کشف شده، در راستای حفاظت از محیط زیست منطقه و نیز کمک به جهانگردی اولوداز از سوی نهادهای مربوطه به طور دقیق تحت حمایت و نظارت قرار خواهند گرفت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط