میزبانی فرودگاه آنتالیا از بیش از 5 میلیون مسافر در ماه ژوئن

فرودگاه آنتالیا در ماه ژوئن به 5 میلیون و 87 هزار و 746 مسافر خدمات رسانی کرد

2160829
میزبانی فرودگاه آنتالیا از بیش از 5 میلیون مسافر در ماه ژوئن

فرودگاه آنتالیا در ماه ژوئن به بیش از 5 میلیون مسافر خدمات رسانی کرده است.

بر اساس داده‌های اداره کل فرودگاه‌های دولتی، در ماه ژوئن تعداد مسافران خطوط داخلی 591 هزار و 597 نفر و خطوط خارجی نیز 4 میلیون و 496 هزار و 149 نفر به ثبت رسید. بدین ترتیب در ژوئن در مجموع به 5 میلیون و 87 هزار و 746 مسافر خدمات رسانی شد.

در ماه ژوئن، تردد هواپیماهای فرود و برخاست از فرودگاه آنتالیا در مجموع به 29 هزار و 621، در خطوط داخلی 4 هزار و 212 و در خطوط بین المللی به 25 هزار و 409 رسید.

میزان بار حمل شده در این ماه به 57 هزار و 827 تن رسید.

در 6 ماهه نخست سال تردد مسافر در فرودگاه آنتالیا 14 میلیون و 949 هزار و 800 نفر، تردد هواپیما 93 هزار و 913 و میزان بار 173 هزار و 147 تن بوده است.خبرهای مرتبط