کتاب «رازهای آذربایجان» در ترکیه منتشر شد

مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه کتابی را چاپ کرد که در آن فرهنگ جمهوری آذربایجان بازگو می‌شود

2160862
کتاب «رازهای آذربایجان» در ترکیه منتشر شد

مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه طی بیانیه‌ای از انتشار کتابی به نام «رازهای آذربایجان» که در آن برادری ترکیه و جمهوری آذربایجان و فرهنگ جمهوری آذربایجان بازگو می‌شود، خبر داد.

در این بیانیه آمده است: کتابی به نام «رازهای آذربایجان» که در آن با شعار «دو دولت، یک ملت» برادری ترکیه با آذربایجان و فرهنگ ریشه دار آذربایجان توضیح داده می‌شود، به چاپ رسید.خبرهای مرتبط