ماهواره مخابراتی بومی و ملی ترک‌ست 6A ترکیه به زودی به فضا پرتاب می‌شود

با آغاز فعالیت ماهواره ترک‌ست 6A سهم کشور در پخش تلویزیونی افزایش یابد.

2160306
ماهواره مخابراتی بومی و ملی ترک‌ست 6A ترکیه به زودی به فضا پرتاب می‌شود

ماهواره مخابراتی بومی و ملی ترک‌ست 6A ترکیه به زودی به فضا پرتاب می‌شود.

به گزارش شرکت ترک‌ست، پرتاب این ماهواره با راکت «فالکون 9» شرکت اسپیس ایکس از ایستگاه پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود با آغاز فعالیت ماهواره ترک‌ست 6A سهم کشور در پخش تلویزیونی افزایش یابد.



خبرهای مرتبط