میزبانی ترکیه از حدود 18 میلیون گردشگر در 5 ماه نخست 2024

در فهرست کشورهایی که در این مدت بیشترین گردشگر را به ترکیه فرستاده‌اند، آلمان رتبه اول، روسیه رتبه دوم و ایران نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند

2155768
میزبانی ترکیه از حدود 18 میلیون گردشگر در 5 ماه نخست 2024

ترکیه در دوره ماه‌های ژانویه تا مه 2024 از حدود 18 میلیون گردشگر میزبانی کرد.

در فهرست کشورهایی که در این مدت بیشترین گردشگر را به ترکیه فرستاده‌اند، آلمان رتبه اول، روسیه رتبه دوم و ایران نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وزارت فرهنگ و گردشگری آمار گردشگری را اعلام کرد.

بر این اساس، در 5 ماهه نخست سال 2 میلیون و 24 هزار و 865 شهروند ترک و 15 میلیون و 784 هزار و 213 اتباع خارجی به ترکیه سفر کرده‌اند، بدین ترتیب تعداد گردشگران به 17 میلیون و 809 هزار و 78 نفر رسید.

در فهرست کشورهای اعزام کننده بیشترین گردشگر به ترکیه در این مدت، آلمان با افزایش 16.20 درصدی و یک میلیون و 122 هزار و 930 گردشگر در رتبه اول و فدراسیون روسیه با یک میلیون و 78 هزار و 294 گردشگر در رتبه دوم قرار گرفتند. ایران با 51.78 درصد افزایش و 946 هزار و 437 گردشگر در رتبه سوم جای گرفته و بلغارستان و انگلیس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.خبرهای مرتبط