کشف لوح گلی 3800 ساله خرید یک شهر در ترکیه

این لوح که به خط اکدی نوشته شده، اطلاعاتی از جمله توافق یاریم لیم، اولین پادشاه شناخته شده الالاخ، برای خرید شهری دیگر است

2023432
کشف لوح گلی 3800 ساله خرید یک شهر در ترکیه

یک لوح گلی 3800 ساله به خط میخی مربوط به "قرارداد بیع شهر" در سایت باستانی آچ‌چانا هویوک در ختای پیدا شد.

زلزله 6 فوریه به مرکزیت قهرمان‌مرعش که ویرانی بزرگی در شهر ایجاد کرد، تپه مربوط به این سایت باستانی را که الالاخ، پایتخت پادشاهی موکیش، در دوره‌های میانه و اواخر عصر برنز در آن قرار داشت، نیز در منطقه ریحانلی تحت تاثیر قرار داد.

با توجه به آسیب دیدن برخی از دیوارهای کاخ پس از زلزله در حین عملیات مرمت و حفاظت آغاز شده در تپه، لوحی گلی به خط میخی در میان خرابه‌ها یافت شد.

در اولین بررسی این لوح که به خط اکدی نوشته شده، اطلاعاتی از جمله توافق یاریم لیم، اولین پادشاه شناخته شده الالاخ، برای خرید شهری دیگر به دست آمد.

همچنین اسامی کسانی که شاهد این توافق بوده‌اند در این لوح وجود دارد که قدمت آن به 3800 سال پیش می‌رسد و ظاهر خوبی دارد.خبرهای مرتبط