کشتی کروز "کروون ایریس" مسافران اسرائیلی را به آلانیا آورد

کشتی 207 متری به همراه  1601 مسافر اسرائیلی و 601 پرسنل با حرکت از بندر حیفا اسرائیل، در بندر آلانیا پهلو گرفت

1997715
کشتی کروز "کروون ایریس" مسافران اسرائیلی را به آلانیا آورد

کشتی کروز"کروون ایریس" حامل پرچم پاناما به شهرستان آلانیای استان آنتالیا آمد.

 کشتی 207 متری به همراه  1601 مسافر اسرائیلی و 601 پرسنل با حرکت از بندر حیفا اسرائیل، در بندر آلانیا پهلو گرفت.

برخی از گردشگران در مرکز شهرستان به خرید پرداخته و برخی نیز از مکا‌ های تاریخی و توریستی آلانیا دیدن کردند.خبرهای مرتبط