12 اثر تاریخی قاچاق شده به ترکیه بازگردانده شد

12 اثر تاریخی که در سال های گذشته از ترکیه به ایالات متحده آمریکا قاچاق شده بودند، به ترکیه بازگردانده شده است

1963686
12 اثر تاریخی قاچاق شده به ترکیه بازگردانده شد
roma tarihi eseri.jpg
roma tarihi eser.jpg
roma tarihi eser.jpg
roma tarihi eser.jpg

در میان آثار باستانی مجسمه برنزی کمیاب امپراتور رومSeptimius Severus در اندازه واقعی، بت کامل Kiliya، ارابه گاو برنزی، الهه مادر و دو سر دزدیده شده از شهر باستانی Perge نیز وجود دارد.

22 هزار و 424 اثر تاریخی و دارایی فرهنگی که از سال 80 به خارج از کشور قاچاق شده بود، بازگردانده شد. امسال 1113 اثر عودت داده شده است.

12 اثر دیگر آناتولی نیز  امروز 22 مارچ به کنسولگری نیویورک تحویل داده می‌شود تا به ترکیه ارسال شود.

در میان آثاری که از آمریکا به ترکیه بازگردانده شده اند، در مجموع 12 اثر از آنتالیا و استان های دیگر وجود دارد.

در مراسمی که در تاریخ 31 مارچ در موزه باستان شناسی آنتالیا برگزار می‌شود، 12 اثر تاریخی به تفصیل با عموم به اشتراک و در این موزه به نمایش گذاشته می‌شود.خبرهای مرتبط