غرفه‌ غول‌های ارتباطات و فناوری فضایی ترکیه در نمایشگاه ماهواره 2023 در واشنگتن

شرکت‌های ترکسات، صنایع هوافضای ترکیه توساش، و پروفن با شعار "قدرت ما در فضا، واشنگتن" در این نمایشگاه شرکت کردند

1960588
غرفه‌ غول‌های ارتباطات و فناوری فضایی ترکیه در نمایشگاه ماهواره 2023 در واشنگتن
abd uydu fuari satellite 2023.jpg
abd uydu fuari satellite 2023.jpg
abd uydu fuari satellite 2023.jpg
abd uydu fuari satellite 2023.jpg

غول‌های ارتباطات و فناوری فضایی ترکیه غرفه‌ای را در یک نمایشگاه در ایالات متحده آمریکا برپا کردند. 

شرکت‌های ترکیه‌ای در نمایشگاه ماهواره 2023 در واشنگتن، به همراه شرکت‌های پیشرو جهان شرکت کردند.

شرکت‌های ترکسات، صنایع هوافضای ترکیه توساش و پروفن با شعار "قدرت ما در فضا، واشنگتن" در این نمایشگاه شرکت کردند.

ترکسات با شرکت در ستلایت 2023 با قدرت ترکسات 5A و ترکسات 5B، به همراه با خانواده آنتن محلی و ملی پیس‌آن خدمات جدید را به نمایش گذاشتند.

صنایع هوافضای ترکیه توساش که در این نمایشگاه با خانواده ماهواره‌های ارتباطی خود مجهز به نسل جدید پیشرانه الکتریکی شرکت دارد، محصولات نسل جدید خود مانند ماهواره گوک‌تورک و ماهواره ترکسات 6A که با منابع داخلی و ملی توسعه یافته‌اند را به نمایش گذاشت.

توساش همچنین دستگاه‌های رصد زمین و ماهواره‌های ارتباطی خود را به نمایش گذاشت.

شرکت پروفن سازنده سیستم‌های آنتن ثابت، سیار و قابل حمل توسعه یافته با منابع ملی نیز محصولات تحقیق و توسعه خود را معرفی کرد.

سینان ارتای معاون سفیر ترکیه در واشنگتن و خاقان چاملی رایزن نظامی از غرفه ترکیه در نمایشگاه بازدید کردند.

 خبرهای مرتبط