واکسن‌ فایزر-بیوان‌تک و مدرنا برای کودکان بالای 6 ماه توصیه می‌شود

در اتحادیه اروپا، واکسن‌های کووید-19‌ شرکت‌های فایزر-بیوان‌تک و مدرنا برای کودکان بزرگتر از 6 ماه توصیه شد.

1895536
واکسن‌ فایزر-بیوان‌تک و مدرنا برای کودکان بالای 6 ماه توصیه می‌شود

در اتحادیه اروپا، واکسن‌های نوع جدید کووید-19‌ تولید شده توسط شرکت‌های فایزر-بیوان‌تک و مدرنا برای کودکان بزرگتر از 6 ماه توصیه می‌شود.

آژانس دارویی اروپا، تنظیم کننده دارویی اتحادیه اروپا، واکسن‌های "کمیرناتی" محصول فایزر-بیوان‌تک و "اسپایک‌وکس" محصول مدرنا را به کودکان بالای 6 ماه توصیه کرد.

بر اساس اطلاعیه آژانس دارویی اروپا ، واکسن‌ها نسخه اصلی کووید-19 را هدف قرار می دهند.

واکسن‌ کمیرناتی شرکت فایزر-بیوان‌تک برای کودکان 6 ماه تا 4 سال و واکسن اسپایکوکس مدرنا برای کودکان تا 5 سال توصیه می‌شود.

دو دوز اول را می توان با فاصله سه هفته و سپس نوبت سوم حداقل 8 هفته پس از دوز دوم تجویز کرد.

تصمیمات اتخاذ شده توسط آژانس دارویی اروپا پس از بررسی‌هایش در مورد واکسن‌ها و داروها باید توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تایید شود.خبرهای مرتبط