کشف قدیم‌‌ترین نسخه خطی متعلق به قرن هفدهم درباره زندگی امیر تیمور در تاجیکستان

این نسخه خطی متعلق به سال 1713 است و می‌توان گفت قدیمی‌ترین نسخه خطی درباره امیر تیمور است.

1892723
کشف قدیم‌‌ترین نسخه خطی متعلق به قرن هفدهم درباره زندگی امیر تیمور در تاجیکستان

بر اساس بیانیه مرکز معنویت و آموزش ازبکستان، قدیم‌‌ترین نسخه خطی متعلق به قرن هفدهم درباره زندگی و فعالیت‌های امیر تیمور به زبان ازبکی در تاجیکستان کشف شده است.

بدرالدین مقصوداف، از اعضای انجمن حفاظت، تحقیق و ترویج میراث فرهنگی ازبکستان در این باره اظهار داشت: این نسخه خطی متعلق به سال 1713 است و می‌توان گفت قدیمی‌ترین نسخه خطی درباره امیر تیمور است.

وی اذعان داشت: در پایان این نسخه تاریخ رجب 1027 هجری ثبت شده که برابر با ژوئن-ژوئیه 1618 است.

فردوس عبدالخالق‌اوف، رئیس انجمن حفاظت، تحقیق و ترویج میراث فرهنگی ازبکستان نیز گفت: هنوز مشخص نشده این اثر متعلق به چه کسی و در کجا نوشته شده است، این نسخه خطی در خوقند نوشته شده و احتمالا متعلق به شرف‌الدین علی یزدی مورخ قرن پانزدهم یا عبدالله هاتفی باشد.خبرهای مرتبط