کشف مدال نظامی برنز 1800 ساله در آدی‌یامان

در حفاری‌های انجام گرفته در شهر باستانی پره در آدی‌یامان، مدال نظامی برنز 1800 ساله با سر مدوسا پیدا شد

1888797
کشف مدال نظامی برنز 1800 ساله در آدی‌یامان

در حفاری‌های انجام گرفته در شهر باستانی پره در آدی‌یامان، مدال نظامی برنز 1800 ساله با سر مدوسا پیدا شد.

محمد آلکان، مدیر موزه در گفتگو با خبرنگاران گفت کاوش‌ها در این منطقه با موزاییک‌ها و در بخشی به نام «نردبان بی‌نهایت» ادامه دارد.

آلکان با بیان اینکه این مدال قدمتی 1800 ساله دارد، گفت: مدال مدوسا به عنوان پاداشی است که در ازای موفقیت به سرباز داده می‌شد. مدالی است که بر روی یونیفرم و یا سپر یک سرباز در طول یک مراسم نظامی متصل می‌شد.

 خبرهای مرتبط