اسوانته پاابو زیست شناس سوئدی؛ برنده جایزه نوبل پزشکی 2022

دانشمند سوئدی، اسوانته پاابو، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 2022 برای کار خود در زمینه "تکامل انسان" شد

1887733
اسوانته پاابو زیست شناس سوئدی؛ برنده جایزه نوبل پزشکی 2022

اسوانته پاابو، زیست شناس سوئدی، برنده جایزه نوبل پزشکی 2022 شد.

جوایز نوبل 2022 در چارچوب برنامه‌ای که در موسسه کارولینسکا در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد، به برندگانشان اهدا شد. 

دانشمند سوئدی، اسوانته پاابو، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 2022 برای کار خود در زمینه "تکامل انسان" شد.

پاابو تحقیقاتی را برای مقایسه ژنوم انسان مدرن و نئاندرتال‌ها و دنیسووان‌های منقرض شده انجام داده و رابطه بین این گونه‌ها را نشان داد.

جایزه نوبل پزشکی سال گذشته به دیوید جولیوس و آردم پاتاپوتیان برای کشف گیرنده‌های گرما و تماس در بدن انسان اهدا شد.

 خبرهای مرتبط