همکاری روسیه و چین در زمینه استقرار سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای

روسیه و چین توافق‌نامه‌ای درباره استقرار متقابل سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای "گلوناس" ساخت روسیه و "بیدو" ساخت چین امضا کردند

1885509
همکاری روسیه و چین در زمینه استقرار سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای

روسیه و چین توافق‌نامه‌ای درباره استقرار سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای "گلوناس" ساخت روسیه و "بیدو" ساخت چین امضا کردند.

این توافق‌نامه در نشست کمیته پروژه‌های همکاری استراتژیک موقعیت‌یاب ماهواره‌ای روسیه و چین که از طریق ویدئو کنفرانس ترتیب یافت، امضا شد.

در چهارچوب این توافق‌نامه، سامانه‌های گلوناس روسی در چین و سامانه‌های بیدو ساخت چین در روسیه نصب خواهند شد.

سه ایستگاه اندازه‌گیری روسیه در شهرهای چانگچون، ارومچی و شانگهای چین و ایستگاه‌های اندازه‌گیری چینی در شهرهای اوبنینسک، ایرکوتسک و پتروپاولوفسک-کامچاتسکی روسیه مستقر خواهند شد.خبرهای مرتبط