چین  ماهواره رصد زمین "یائوگان" را به فضا پرتاب کرد

خبرگزاری چینی شینهوا: ماهواره "یائوگان-36" از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ در استان سیچوان با موشک "لانگ مارچ 2دی" به فضا پرتاب شد

1885091
چین  ماهواره رصد زمین "یائوگان" را به فضا پرتاب کرد

چین  ماهواره رصد زمین "یائوگان" با ویژگی سنجش از دور را به فضا فرستاد.

به گزارش خبرگزاری چینی شینهوا، ماهواره "یائوگان-36" از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ در استان سیچوان با موشک "لانگ مارچ 2دی" به فضا پرتاب شد.

گفته شد ماهواره پس از پرتاب در موقعیت مداری برنامه‌ریزی شده قرار گرفت.

این پرتاب، 439 امین ماموریتی بود که با راکت‌های لانگ مارچ انجام گرفت.خبرهای مرتبط