آنتالیا از نظر تعداد سواحل با پرچم آبی، رتبه اول جهانی را دارد

بر اساس جوایز 2022 هیئت داوران بین‌المللی پرچم آبی، آنتالیا که تعداد پرچم‌های آبی را از 213 در سال گذشته به 229 افزایش داد، رتبه اول خود در بین شهرهای جهان را حفظ کرد

1850411
آنتالیا از نظر تعداد سواحل با پرچم آبی، رتبه اول جهانی را دارد

بر اساس جوایز 2022 هیئت داوران بین‌المللی پرچم آبی، آنتالیا که تعداد پرچم‌های آبی را از 213 در سال گذشته به 229 افزایش داد، رتبه اول خود در بین شهرهای جهان را حفظ کرد.

آنتالیا سالانه با میزبانی از میلیون‌ها گردشگر، با افزایش تعداد سواحل خود به 229 سواحل در سال جاری، عنوان خود را به عنوان شهر دارای بیشترین جوایز بین‌المللی محیط زیست، یعنی "پرچم آبی" حفظ کرده است.

بر اساس جوایز پرچم آبی 2022 هیئت داوران بین‌المللی، پرچم آبی در 621 سواحل اسپانیا، 581 سواحل در یونان و 531 سواحل در ترکیه به اهتزاز در خواهد آمد.

شهر والنسیا اسپانیا با 139 سواحل پرچم آبی پس از آنتالیا قرار دارد. 

 خبرهای مرتبط