میزبانی استانبول از یک میلیون و 402 هزار و 366 گردشگر خارجی در ماه می

در پنج ماهه اول سال جاری 5 میلیون و 284 هزار و 714 و در ماه می نیز یک میلیون و 402 هزار و 366 گرددشگر خارجی از استانبول بازدید کرده‌اند

1849778
میزبانی استانبول از یک میلیون و 402 هزار و 366 گردشگر خارجی در ماه می

استانبول در ماه می با میزبانی از یک میلیون و 402 هزار و 366 گردشگر خارجی، از بیشترین گردشگر در 33 ماه اخیر پذیرایی کرد.

بر اساس داده‌های اداره فرهنگ و گردشگری استانبول، در پنج ماهه اول سال جاری 5 میلیون و 284 هزار و 714 و در ماه می نیز یک میلیون و 402 هزار و 366 گرددشگر خارجی از این شهر بازدید کرده‌اند.

در بین گردشگران خارجی که به استانبول آمدند، آلمانی‌ها با 115 هزار و 635 گردشگر رتبه اول را به خود اختصاص دادند.

ایرانی‌ها با 98 هزار و 751 ، روس‌ها با 92 هزار و 455 گردشگر، آمریکایی‌ها با 70 هزار و 733 ، انگلیسی‌ها با 65 هزار و 243، فرانسوی‌ها با 57 هزار و 824، اسرائیلی‌ها با 46 هزار و 755، عراقی‌ها با 34 هزار و 816 ، هلند با 34 هزار و 777 و ازبکستان با 32 هزار و 204 گردشگر آلمانی‌ها دنبال کردند.خبرهای مرتبط