انتخاب شانلی‌اورفا به عنوان "شهر گردشگری 2023" از سوی سازمان همکاری اسلامی

شانلی‌اورفا در یازدهمین کنفرانس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی به عنوان "شهر گردشگری 2023" انتخاب شد

1849314
انتخاب شانلی‌اورفا به عنوان "شهر گردشگری 2023" از سوی سازمان همکاری اسلامی

شانلی‌اورفا در یازدهمین کنفرانس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی به عنوان "شهر گردشگری 2023" انتخاب شد.

بر اساس بیانیه وزارت فرهنگ و گردشگری، یازدهمین کنفرانس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد.

در این نشست که ترکیه با حضور اوزگول اوزکان یاووز، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه شرکت داشت، شانلی‌اورفا به عنوان شهر گردشگری 2023 کشورهای اسلامی تبدیل شد.

شهر خیوه ازبکستان به عنوان شهر گردشگری سال 2024 تعیین شد.

محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری نیز با پیامی که در حساب رسانه اجتماعی خود به اشتراک گذاشت، آرزو کرد که این تصمیم مثمر ثمر باشد.

 خبرهای مرتبط