شرکت معاونان کلانتر کالیفرنیا در مراسم عروسی آمریکایی‌های پنجابی

معاونان کلانتر کالیفرنیا بدون دعوت در مراسم عروسی آمریکایی‌های پنجابی شرکت کردند

1826465
شرکت معاونان کلانتر کالیفرنیا در مراسم عروسی آمریکایی‌های پنجابی

 

معاونان کلانتر کالیفرنیا بدون دعوت در مراسم عروسی آمریکایی‌های پنجابی شرکت کردند

معاونان کلانتری که در کالیفرنیا خدمت می‌کنند، هنگامی که بدنبال شکایت همسایگان از سر و صدا به یک عروسی خانواده پنجابی رفت، تحت تاثیر زیبایی موسیقی قرار گرفت و وارد صحنه شد.خبرهای مرتبط