مجمع تی آر تی ورلد " NEXT " با افتخار تقدیم می‌کند

مجمع جوانان تی آر تی ورلد " NEXT " در استانبول برگزار خواهد شد

1803930
مجمع تی آر تی ورلد " NEXT " با افتخار تقدیم می‌کند

مجمع تی آر تی  ورلد " NEXT " با افتخار تقدیم می‌کند : مجمع جوانان " Next " که امسال برای اولین بار از سوی تی آر تی ورلد برگزار خواهد شد، فعالیت کاملا جدیدی است که پلاتفرمی برای گردهم‌آیی روزنامه‌نگاران جوان، آکادمیسین‌ها و فعالان محیط زیست برای مطرح کردن نظریات و افکار خود در عرصه‌های متفاوت مانند: تغییرات اقلیمی، گردشگری فضایی، تکنولوژی پیشرفته ، پسرفت جامعه و مدل‌های مصرف فوری و قابل تداوم کاری به وجود می‌آورد.

استانبول

14.3.2022

برای ثبت نام  

https://www.trtworldforum.com/next/
 خبرهای مرتبط