فروش نقاشی‌های رنگ روغن پنج سلطان عثمانی در اسکاتلند

نقاشی‌های رنگ روغن پنج سلطان عثمانی که در اتاق زیر شیروانی خانه‌ای که نسل‌ها در یک خانواده اسکاتلندی بوده است، به قیمت یک میلیون و 346 هزار پوند به فروش رسید

1766077
فروش نقاشی‌های رنگ روغن پنج سلطان عثمانی در اسکاتلند

نقاشی‌های رنگ روغن پنج سلطان عثمانی که در اتاق زیر شیروانی خانه‌ای که نسل‌ها در یک خانواده اسکاتلندی بوده است، به قیمت یک میلیون و 346 هزار پوند به فروش رسید.

حراجی ساتبی این مجموعه را بین 50 تا 70 هزار پوند قیمت‌گذاری کرده بود.

اعلام شد که نقاشی‌های خلق شده در قرن هفدهم برای حدود 100 سال آشکار نشدند.

 خبرهای مرتبط