بیش از 18 هزار نوزاد پسر در بروکسل به نام «محمد» نامگذاری شدند

نام محمد نامی بود که طی سال گذشته به بیشترین تعداد نوزادان پسر در بروکسل داده شده است.

1762381
بیش از 18 هزار نوزاد پسر در بروکسل به نام «محمد» نامگذاری شدند

براساس داده‌های سازمان آمار بلژیک، طی سال 2021 در بروکسل، پایتخت این کشور 18 هزار و 430 نوزاد پسر به نام «محمد» نامگذاری شدند.

بنابراین، نام «محمد» نامی بود که طی سال گذشته به بیشترین تعداد نوزادان پسر در بروکسل داده شده است.

این در حالی است که سال گذشته 6089 نوزاد پسر در بروکسل به نام «ژان»، 4166 نوزاد پسر به نام «احمد» و 4060 نوزاد پسر نیز به نام «فیلیپ» مسمی شدند.

همچنین 5 نام محبوب‌تر دخترانه که طی سال 2021 در بروکسل به نوزادان نامگذاری شد نیز «ماریا»، «ماری»، «فاطمه»، «آن» و «سارا» رقم خورد.خبرهای مرتبط