مومیایی 3500 ساله بدون باز شدن به لطف فناوری مورد بررسی قرار گرفت

بسیاری از ناشناخته‌ها در مورد مومیایی آمنهوتپ اول فرعون مصر به لطف فناوری پدیدار شد

1754397
مومیایی 3500 ساله بدون باز شدن به لطف فناوری مورد بررسی قرار گرفت
Amenhotep mumya.jpg
Amenhotep mumya.jpg

جایگاه فناوری در روشنگری تاریخ روز به روز در حال افزایش است.

این بار مومیایی 3500 ساله بدون باز شدن به صورت دیجیتالی مورد بررسی قرار گرفت.

بسیاری از ناشناخته‌ها در مورد مومیایی آمنهوتپ اول فرعون مصر به لطف فناوری پدیدار شد.

توموگرافی کامپیوتری از مومیایی گرفته شد و اطلاعات جدیدی با روش‌های دیجیتال به دست آمد.

به گفته کارشناسان، آمنهوتپ اول که در زمان مرگ حدود 35 سال داشت، 169 سانتی‌متر قد و دندان‌های بسیار خوبی داشته است.

فرعون آرواره‌ای باریک، بینی باریک کوچک، موهای مجعد و دندان‌های بالایی کمی بیرون زده داشت.

زیر باندها 30 تعویذ و یک کمربند طلایی با مهره‌های طلایی بی‌نظیر بود.

در حالی که مشخص است سارقان مقبره به مومیایی آسیب رسانده‌اند، محققان دریافتند که این مومیایی تقریباً 400 سال پس از ساخته شدن آن تعمیر شده است.

آمنهوتپ اول از 1525 تا 1504 قبل از میلاد حکومت کرد.

مومیایی آمنهوتپ اول 140 سال پیش پیدا شد.

 

 خبرهای مرتبط