افزایش ظرفیت تولید انرژی بادی ترکیه

ابرو آریجی رئیس اتحادیه انرژی بادی ترکیه: در حال حاضر از 270 پروژه انرژی بادی بهره‌برداری می‌شود

1744103
افزایش ظرفیت تولید انرژی بادی ترکیه

ظرفیت تولید انرژی بادی ترکیه به 10 هزار و 580 مگاوات افزایش یافت.

ابرو آریجی رئیس اتحادیه انرژی بادی ترکیه اظهار داشت، در حال حاضر از 270 پروژه انرژی بادی بهره‌برداری می‌شود.

آریجی با اشاره براینکه، در سال 2020 که دوره پاندمی کرونا را نیز دربر می‌گیرد، 1241 مگاوات انرژی بادی مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد، با آغاز از 4 دسامبر سال جاری 1747 مگاوات انرژی بادی  مورد بهره‌برداری قرار گرفته،  فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری‌های این بخش به‌رغم همه‌گیری کرونا در سال 2021 نیز ادامه یافت.

آریجی ضمن خاطرنشان کردن اینکه، ظرفیت تولید انرژی بادی ترکیه در سال گذشته با 30 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به سطح 10 هزار و 580 مگاوات رسید، گفت، بخش انرژی بادی امسال صحنه رکوردهای متعددی شده است. افزایش سهم باد در تولید برق به 22,5 درصد یکی از این رکوردها می‌باشد. با افزایش تعداد نیروگاه‌های بادی راه‌اندازی شده، شاهد رکوردهای جدید خواهیم شد.خبرهای مرتبط