نزدیکترین جفت سیاهچاله‌های کلان جرم به زمین کشف شد

اخترشناسان با کمک یک تلسکوپ غول پیکر نزدیک‌ترین جفت سیاه‌چاله‌های پرجرم به زمین را کشف کرده‌اند.

1741399
نزدیکترین جفت سیاهچاله‌های کلان جرم به زمین کشف شد

در شیلی، اخترشناسان با کمک یک تلسکوپ غول پیکر که توسط رصدخانه جنوبی اروپا اداره می‌شود، نزدیک‌ترین جفت سیاهچاله‌های کلان پرجرم به زمین را مشاهده کرده‌اند.

همچنین گزارش شده است که سیاهچاله‌های مورد بحث 1600 سال نوری از یکدیگر و 89 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارند.

دانشمندان تاکید کردند که فضای بین جفت سیاهچاله‌ها به مرور زمان کاهش می‌یابد و به یک سیاهچاله تبدیل می‌شود.

گفته می‌شود که یکی از جفت سیاهچاله‌ها در کهکشانی در صورت فلکی دلو (NGC 7727) قرار دارد و جرم آن 154 میلیون برابر خورشید است.

محققان اعلام کردند که جرم سیاهچاله‌ها را با بررسی چگونگی تأثیر نیروی گرانش تحت تأثیر حرکت ستارگان در اطراف آنها محاسبه کردند.

کارشناسان با بیان اینکه برای اولین بار یک جفت سیاهچاله کلان جرم با این روش محاسبه شد، اعلام کردند که تعداد سیاهچاله‌های کلان جرم شناخته شده دیگر می‌تواند 30 درصد افزایش یابد.خبرهای مرتبط