ناسا از کشف سیاره‌ای جدید به نام "TOI-2109b" خبر داد

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) سیاره‌ای به نام "TOI-2109b" را در فاصله هزاران سال نوری از زمین کشف کرد

1741360
ناسا از کشف سیاره‌ای جدید به نام "TOI-2109b" خبر داد

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) سیاره‌ای به نام "TOI-2109b" را در فاصله هزاران سال نوری از زمین کشف کرد.

گفته شد که یک سال در سیاره جدید تنها 16 ساعت طول می‌کشد و دومین سیاره گرم است.

سیاره فراخورشیدی تازه اعلام شده (خارج از منظومه شمسی) متعلق به دسته‌ای است که دانشمندان آن را "مشتری داغ" می‌نامند.

اعلام شد سیاره‌ای که حدود پنج برابر مشتری جرم دارد و تنها در 16 ساعت به دور ستاره خود می‌چرخد، ممکن است بعد از 10 میلیون سال دیگر آنجا نباشد.

 خبرهای مرتبط