سریال‌های ترکی باعث نزدیک شدن جوامع اسپانیایی و ترکی شد

سریال‌های ترکی که سابقه چهار ساله در اسپانیا دارند، جوامع اسپانیایی و ترکی را در دو سر دریای مدیترانه بیش از پیش به هم نزدیک کردند

1739235
سریال‌های ترکی باعث نزدیک شدن جوامع اسپانیایی و ترکی شد

سریال‌های ترکی که سابقه چهار ساله در اسپانیا دارند، جوامع اسپانیایی و ترکی را در دو سر دریای مدیترانه بیش از پیش به هم نزدیک کردند.

خوزه آنتونیو آنتون، معاون مدیر کل گروه Atresmedia که پیشگام ورود سریال‌های ترکی به اسپانیا بوده و تاکنون نزدیک به 20 سریال تلویزیونی را برای مخاطبان اسپانیایی به ارمغان آورده است، گفت: به لطف سریال‌های ترکی، پلی بین دو فرهنگ و جامعه ایجاد شد.

آنتون با اشاره به اینکه تسلط در بخش سریال‌های تلویزیونی که در گذشته در اختیار آمریکایی‌ها بود، اکنون در تلویزیون اسپانیا به ترک‌ها منتقل شده است، گفت: "از زمانی که ما شروع به پخش سریال‌های ترکی کردیم، دیدیم که تاثیر این امر بر جامعه اسپانیا واقعاً افزایش یافته است. به طوری که زمانی که سریال‌های تلویزیونی آمریکایی در اسپانیا تأثیرگذار بودند، خانواده‌های اسپانیایی که نام فرزندان خود را جاناتان می گذاشتند اکنون اسمشان را مصطفی می‌گذارند."

آنتون با تاکید بر اینکه شاید اسپانیا بیشتر از همسایگانش با ترکیه نقاط مشترک داشته باشد، گفت: گشودن درهای جدیدی که به لطف سریال‌های تلویزیونی روابط فرهنگی و اجتماعی دو کشور را افزایش می‌دهد، "یک اتفاق عالی" است.

 خبرهای مرتبط