موزه تروا جوایز ویژه موزه سال اروپا و آکادمی موزه اروپا را دریافت کرد

در اطلاعیه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آمده است که این موزه یکی از مهمترین موزه‌های باستان‌شناسی معاصر جهان است

1708245
موزه تروا جوایز ویژه موزه سال اروپا و آکادمی موزه اروپا را دریافت کرد

موزه تروا در چاناک‌قلعه اولین موزه ترکیه است که جوایز ویژه موزه سال اروپا و آکادمی موزه اروپا را دریافت کرد.

در اطلاعیه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آمده است که این موزه یکی از مهمترین موزه‌های باستان‌شناسی معاصر جهان است.

با یادآوری اینکه این موزه جایزه ویژه موزه اروپایی سال 2020 را دریافت کرد، گزارش شد که "جایزه ویژه آکادمی موزه اروپا" 2020/2021، یکی دیگر از جایزه‌های مهم موزه اروپا، به موزه تروا اهدا شد.

در اطلاعیه تأکید شد که موزه تروا اولین موزه ترکیه است که جوایز ویژه هم موزه سال اروپا و هم آکادمی موزه اروپا را دریافت کرده است.

 خبرهای مرتبط