سازمان آمار ترکیه از افزایش شمار موزه‌های فعال کشور خبر داد

بر اساس گزارش این سازمان شمار موز‌ه‌های فعال ترکیه در سال گذشته 5.8 درصد نسبت به سال 2019 افزایش یافته و به 494 موزه رسیده است.

1705145
سازمان آمار ترکیه از افزایش شمار موزه‌های فعال کشور خبر داد

سازمان آمار ترکیه (TÜİK) گزارش آمار میراث فرهنگی سال 2020 را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شمار موز‌ه‌های فعال ترکیه در سال گذشته 5.8 درصد نسبت به سال 2019 افزایش یافته و به 494 موزه رسیده است.

از این تعداد 205 موزه زیر نظر وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و 289 موزه در اختیار موزه‌های خصوصی قرار دارند.

تعداد آثار موجود در موزه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در سال 2020 نسبت به سال قبل 0.5 درصد افزایش یافته و به 3 میلیون و 278 هزار و 114 اثر رسیده است.

این رقم برای موزه‌های خصوصی در بازه مذکور با 2 درصد افزایش به 416 هزار و 706 اثر اعلام شده است.

سال گذشته در مجموع 5 میلیون و 566 هزار و 346 نفر از موزه‌ها و اماکن تاریخی ترکیه بازدید کرده‌اند.خبرهای مرتبط